Наука і виробництво

ПрАТ "Запоріжсклофлюс" має в своєму розпорядженні достатню кількість висококваліфікованих фахівців, що володіють великим потенціалом, що дозволяє вирішувати технологічні завдання будь-якої складності і оперативно реагувати на потреби сучасного виробництва і ринку.

В останні кілька років на підприємстві освоєно близько 30 видів нової продукції, які випускаються за технологіями, що базуються на нових розробках, заявлених на патент і мають "ноу-хау", і переважаючих найкращі вітчизняні та деякі зарубіжні аналоги, впроваджені нові ресурсозберігаючі та енергозберігаючі технології, постійно ведеться робота над поліпшенням якості і вдосконаленням технології виробництва продукції, яка вже випускається, що значно підвищило її конкурентоспроможність.

Заводчанам в співдружності з ученими інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України вдалося створити і впровадити найпрогресивніший на сьогоднішній день спосіб виплавки зварювальних флюсів, в т.ч. пемзовідних - метод подвійного рафінування флюсового розплаву. Завдяки цьому унікальному способу суттєво покращилась якість традиційних марок флюсів - АН-47, АН-348-А, ОСЦ-45 і ін., а також з'явилися нові марки, здатні конкурувати з кращими вітчизняними і зарубіжними марками флюсів.

Copyright. © 2018 Запоріжжя. Всі права захищені. Тел.: +38(061) 239-70-60, 239-70-61, 239-70-70. E-mail: contact@steklo.zp.ua